Muzejska zbirka

Opremo in orodje za mizarsko delavnico so prispevali:
Trpin Kamilo
Mara Bratina-Zorzi
Ana in Pavlo Mermolja
Ivo in Anton Srebrnič
Otokar in Ivan Hlede
Božidar Golob
Jožko Markič
Goriški muzej
Krajevna skupnost Solkan

Pri ureditvi mizarske delavnice so sodelovali:
Slavko Pipan
Leon Bitežnik
Anton Vižin
Avgust Prijon
Božidar Golob
Davorin Golob
Miran Brumat
Rajko Gorjan
Marjan Polanc
Miran Munih
Jan Bašin
Jožko Markič

Strokovni svetovalci:
Inga Brezigar, dr. Branko Marušič

V imenu KS Solkan ter društva RIRDS se najlepše zahvaljujemo vsem darovalcem opreme in tistim, ki so pomagali urediti prostore in razstavo.

Predsednik KS Solkan – Jožko Leban

Menu Title
×
menu